Vstupní údaje pro výpočet nákladů na TUV
počet osob v domácnosti:
 
denní spotřeba TUV: l
 
spotřeba tepla za rok : GJ = kWh
 
Vstupní údaje pro výpočet nákladů na vytápění
tepelná ztráta: kW  
 
spotřeba tepla: GJ = kWh
 
Vhodné tepelné čerpadlo pro váš dům :
Podlahové topení (tepelný spád 35/30 st.C)
Radiátory (tepelný spád 45/40 st.C)
Roční náklady na vytápění Roční náklady na TUV
palivo cena   účinnost v % spotřeba paliva náklady/rok   spotřeba paliva nákady/rok
HU-hnědé uhlí (18 MJ/kg) Kč/kg 2 970  kg 7 425 Kč   684  kg 1 711 Kč
ČU-černé uhlí (25 MJ/kg) Kč/kg 2 138  kg 10 692 Kč   493  kg 2 464 Kč
dřevěné pelety (17 MJ/kg) Kč/kg 2 795  kg 13 976 Kč   644  kg 3 221 Kč
Dřevo (14,6 MJ/kg) Kč/kg 3 906  kg 11 717 Kč   900  kg 2 700 Kč
ZP-zemní plyn (37,82 MJ/m3) Kč/kWh 14 831  kWh 22 989 Kč   3 418  kWh 5 297 Kč
E-PT elektro kotel / přímotopy Kč/kWh 12 122  kWh 31 615 Kč   2 793  kWh 7 285 Kč
E-TČ elektřina tepelné čerpadlo Kč/kWh 3 960  kWh 10 328 Kč   913  kWh 2 380 Kč
Celkové roční náklady na vytápění a TUV (bez zahrnutí měsíčních paušálů)
popis nákladů HU ČU pelety dřevo ZP E-PT E-TČ
náklady na vytápění/rok 7 425 Kč  10 692 Kč  13 976 Kč  11 717 Kč  22 989 Kč  31 615 Kč  10 328 Kč 
náklady na TUV/rok 1 711 Kč  2 464 Kč  3 221 Kč  2 700 Kč  5 297 Kč  7 285 Kč  2 380 Kč 
Celkem 9 136 Kč  13 156 Kč  17 197 Kč  14 417 Kč  28 286 Kč  38 900 Kč  12 708 Kč 
Celkové roční náklady na energii domácnosti (vaříme eletřinou)
popis nákladů HU ČU pelety dřevo ZP E-PT E-TČ
vytápění /rok 7 425 Kč  10 692 Kč  13 976 Kč  11 717 Kč  22 989 Kč  31 615 Kč  10 328 Kč 
teplá voda /rok 1 711 Kč  2 464 Kč  3 221 Kč  2 700 Kč  5 297 Kč  7 285 Kč  2 380 Kč 
vaření, svícení,atd. 13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  7 094 Kč  7 094 Kč 
paušály / rok 1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  4 214 Kč  4 320 Kč  4 320 Kč 
Celkem 23 354 Kč  27 374 Kč  31 415 Kč  28 635 Kč  45 638 Kč  50 314 Kč  24 122 Kč 
Celkové roční náklady na energii domácnosti (vaříme plynem)
popis nákladů HU ČU pelety dřevo ZP E-PT E-TČ
vytápění /rok 7 425 Kč  10 692 Kč  13 976 Kč  11 717 Kč  22 989 Kč  31 615 Kč  10 328 Kč 
teplá voda /rok 1 711 Kč  2 464 Kč  3 221 Kč  2 700 Kč  5 297 Kč  7 285 Kč  2 380 Kč 
vaření, svícení,atd. 11 251 Kč  11 251 Kč  11 251 Kč  11 251 Kč  10 776 Kč  6 807 Kč  6 807 Kč 
paušály / rok 1 156 Kč  1 156 Kč  1 156 Kč  1 156 Kč  4 214 Kč  4 396 Kč  4 396 Kč 
Celkem 21 543 Kč  25 563 Kč  29 604 Kč  26 824 Kč  43 276 Kč  50 103 Kč  23 911 Kč 
Ostatní náklady na provoz domu (vaření, praní, svícení atd)
ostatní náklady kWk/rok HU ČU pelety dřevo ZP E-PT E-TČ
vaření elektřina 3 478 Kč  3 478 Kč  3 478 Kč  3 478 Kč  3 478 Kč  1 878 Kč  1 878 Kč 
Kč/kWh    Kč   4,83 Kč   4,83 Kč   4,83 Kč   4,83 Kč   2,608 Kč   2,608 Kč 
vaření plyn 1 591 Kč  1 591 Kč  1 591 Kč  1 591 Kč  1 116 Kč  1 591 Kč  1 591 Kč 
Kč/kWh    Kč   2,21 Kč   2,21 Kč   2,21 Kč   1,55 Kč   2,21 Kč   2,21 Kč 
praní, svícení, atd. 9 660 Kč  9 660 Kč  9 660 Kč  9 660 Kč  9 660 Kč  5 216 Kč  5 216 Kč 
Celkem (vaření EL)   13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  13 138 Kč  7 094 Kč  7 094 Kč 
Celkem (vaření ZP)   11 251 Kč  11 251 Kč  11 251 Kč  11 251 Kč  10 776 Kč  6 807 Kč  6 807 Kč 
Pravidelné platby za energie (paušály)
paušály dle enerigí sazba/měsíc HU ČU pelety dřevo ZP E-PT E-TČ
ZP topení+vaření 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  3 134 Kč  0 Kč  0 Kč 
ZP jen vaření 76 Kč  76 Kč  76 Kč  76 Kč  0 Kč  76 Kč  76 Kč 
El.přímotop 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  4 320 Kč  0 Kč 
El.tepelné čerp. 0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  0 Kč  4 320 Kč 
El.platba za jistič 1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  0 Kč  0 Kč 
Celkem (vaření EL)   1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  1 080 Kč  4 214 Kč  4 320 Kč  4 320 Kč 
Celkem (vaření ZP)   1 156 Kč  1 156 Kč  1 156 Kč  1 156 Kč  4 214 Kč  4 396 Kč  4 396 Kč