Poradna
+420606 773 388,+420596 515 020
Úvod / Rádce / Slovníček tepelných čerpadel

Slovníčektepelných čerpadel

COP - Coefficient of performance = účinnost tepelného čerpadla. Udává poměr mezi množstvím vyrobeného tepla a spotřebované energie. Například COP 3 znamená, že z jednoho kW elektrické energie čerpadlo vyrobí tři kW energie tepelné.

Akumulační nádrž – slouží zejména pro systémy, kde je použito tepelné čerpadlo of/on, které neumí snižovat a zvyšovat výkon dle okamžité potřeby. Akumulační nádrž zabraňuje cyklování tepelného čerpadla.

Bivalentní zdroj – může být externí nebo přímo součástí tepelného čerpadla. Jedná se o doplňkový zdroj tepla, který se dle nastavení automaticky aktivuje, pokud jsou takové podmínky, že tepelné čerpadlo již nestačí svým výkonem.

EER vyjadřuje účinnost tepelného čerpadla pokud umožňuje i chlazení. Má obdobný význam jako COP, takže udává poměr mezi množstvím vyrobeného tepla a spotřebované energie.

Hydrobox – vnitřní část tepelného čerpadla, ve které dochází předávání tepla (popřípadě chladu), které bylo vyrobeno ve venkovní jednotce. Teplo je předáváno z chladiva do vody.

Chladivo - V systému tepelného čerpadla (nebo klimatizační jednotky) koluje směs, která se nazývá chladivo. Slouží k předávání nebo odebírání tepla. Dnes se používají ekologická chladiva (např. R407, R410A). Jejich škodlivý vliv na životní prostředí a ozónovou vrstvu je malý ve srovnání s dříve používanými chladivy.

Invertor - Jedná o propracovaný systém modulování výkonu kompresoru. Výkon kompresoru se plynule přizpůsobuje momentálnímu požadavku na vytápění. Ve srovnání se standardním kompresorem dosahuje nižší spotřeby (viz COP) a má zanedbatelný proudový náraz při rozběhu.

Chladící okruh - U tepelných čerpadel (stejně tak u klimatizací, nebo chladniček) se skládá ze čtyř základních částí: kompresoru, kondenzátoru, expanzního prvku a výparníku. Chladící okruh je hermeticky uzavřený, naplněný chladivem. Chladivo je v jedné jeho části stlačováno na vysoký tlak a teplotu, v části druhé pak rozpíná. Při tom se prudce ochladí.

Odmrazovací cyklus – reverzace -týká se jen tepelných čerpadel vzduch-voda. Při provozu tepelného čerpadla při teplotách okolo 00C a nižších se na výměníku venkovní jednotky (výparníku) tvoří námraza. Tepelné čerpadlo se jí "zbaví" tak, že využije teplo z topného systému tzv.reverzuje, takže otočí tok směrem k venkovnímu výparníku. Při tom dojde k odtátí námrazy. Takto vzniklou vodu (kondenzát) je třeba z tepelného čerpadla vhodně odvádět.

Kondenzát – na venkovním výparníku dochází při teplotách okoli 0 st.C ke srážení vzdušné vlhkosti = a vzniká kondenzát, který je vhodné odvádět do kanalizace.

SPLIT – tepelné čerpadlo ze dvou částí (venkovní a vnitřní jednotka). V současné době nejpoužívanější systém.

Tepelná ztáta – vždy se provádí výpočet tepelné ztráty objektu při dané venkovní teplotě (ovykle -15st.C) a uvádí se v kW. Je to základní údaj pro stanovení výkonu tepelného zdroje. V našem případě tepelného čerpadla, obvykle se výkon stanovuje na úrovni 80% tepelné ztráty objektu.