Poradna
+420606 773 388,+420596 515 020
Úvod / Rádce / Vliv podlahové krytiny na COP tepelného čerpadla

Vliv podlahové krytiny na COPtepelného čerpadla

POZOR již při návrhu topného podlahového systému je nutné zohlednit typ použité krytiny ! Pokud navrhnete topný systém s parametry pro keramickou dlažbu, pak budete muset používat topnou vodu s výrazně vyšší teplotou = výrazné snížení účinnosti tepelného čerpadla (nižší COP)=vyšší náklady na vytápění objektu.

Tabulka měrných tepelných výkonů a procentního porovnání vůči konstrukci č.104

Číslo konstr.

Typ nášlapné vrstvy

Měrný tepelný výkon [W/m2]

% vůči konstrukci
č. 104

101 Anhydritový litý potěr - Maxit plan 470 99,7 128
102 Cementová mazanina 65 mm - konečný povrch 80,8 104
103 Běžný koberec - 10 mm + papír.podložka 56,1 72
104 Keramická dlažba - 8 mm 78 100
105 Linoleum - 4 mm ( lepené ) 73,4 95
106 Parkety - 8 mm ( lepené ) 66,9 86
107 Plovoucí laminátová podlaha-8 mm + papír. podl. 44,7 58
108 Sádrovláknité desky FERMACELL (2*12,5mm) 58,9 76
109 Mramor - 35 mm 77,1 99
110 Dřevo tvrdé - kolmo k vláknům - 14 mm (lepené) 58,2 75
111 Plovoucí laminátová podlaha - 8 mm + mirelon 39,8 52
112 PVC - 4 mm (lepené) 72,2 93

Z výše uvedené tabulky měrných tepelných výkonů vyplývá, že konečné skladby povrchů velice výrazně ovlivňují požadovaný výkon vlastního podlahového vytápění. Např. při záměně povrchu z původní dlažby za laminátovou plovoucí podlahu s podkladním mirelonem snížíme výkon při nezměněných vstupních podmínkách téměř na polovinu projektovaných hodnot. V podstatě je pak možno problém řešit zvýšením teploty topné vody (čím dojde ke snížení COP tepelného čerpadla), zvýšením hmotnostního průtoku příslušnou plochou (zvýšení průtoku topné vody klade vyšší nároky na provozní náklady, silnější čerpadlo=vyšší spotřeba el.energie).

Ne vždy se toto však podaří, jelikož při kombinaci různých skladeb povrchů se pak na ploše s keramickou dlažbou vesměs dostaneme nad povrchové teploty dané hygienickými normami.

PROTO NEPODCEŇUJTE TYP PODLAHOVÉ KRYTINY V SOUVISLOSTI S NARHOVÁNÍM TEPELNÉHO VÝKONU PODLAHOVÉHO TOPNÉHO SYSTÉMU.

Závěrem bych chtěl poděkovat za cenné připomínky a podměty Ing. P. Vackovi, bez nichž by tento příspěvek vznikal jen obtížně.

Odkaz na celý článek