Poradna
+420606 773 388,+420596 515 020
Úvod / Rádce / Druhy čerpadel / Tepelná čerpadla obecně

Tepelná čerpadla obecně - Druhy čerpadel

Nabídku netvoří jen vlastní tepelná čerpadla, ale celý systém, který umožňuje optimálně využít tepelné čerpadlo pro vytápění i přípravu teplé vody, popřípadě bazénu

Tepelná čerpadla vzduch/voda se vyrábí pro venkovní instalaci v provedení MONOBLOK, kdy do domu z teplného čerpadla je již dodávána topná voda. Dále se vyrábí v provedení SPLIT, kdy uvnitř domu je HYDROBOX kde je předáváno teplo z venkovní jednotky, která je umístěna venku. Další možností je tepelné čerpadlo, které lze umístit uvnitř domu a potrubím přivádět venkovní vzduch a odvádět ochlazený vzduch zpět ven.

Zemní tepelná čerpadla mohou získávat teplo z hlubinného vrtu nebo z plošného zemního kolektoru, vyberete si, která varianta bude pro Vás vhodnější. Všechny modely mají uzavřený okruh chladiva.

Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch je ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Toto tepelné čerpadlo dokáže u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem provozní náklady a to bez složitých stavebních úprav a vysokých investic.

Druhou oblastí, kde se tepelná čerpadla vzduch/vzduch velmi dobře uplatní, jsou chaty a chalupy. V těchto objektech tepelné čerpadlo slouží pro temperaci v době kdy je objekt prázdný a pro vytápění, když je objekt využíván. Často se tepelná čerpadla systému vzduch/vzduch využívají pro temperaci a vytápění garáží, dílen, zimních zahrad, restaurací…

Tepelné čerpadlo voda/voda odebírá teplo ze spodní, geotermální vody nebo z vodních toků či ploch jako rybník apod. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země. Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

Každé tepelné čerpadlo má svoji vlastní řídící elektroniku, která řídí jeho chod. Hlavní funkcí řídící jednotky je řízení kompresoru čerpadla, kdy rozeznáváme dva druhy. Jedná se INVERTNÍ tepelné čerpadlo, kde je modulován výkon od 30% do 100% výkonu čerpadla. U tohoto typu tepelného čerpadla odpadá nutnost akumulační nádoby, kdy zejména u čerpadel vzduch/voda dochází v letním období k velkému nárůstu výkonu. Druhý typ tepelného čerpadla je tzv. OFF / ON, kdy čerpadlo v průběhu provozu běží buď na plný výkon nebo je vypnuto, pak je ale nutná akumulační nádoba , a navíc je problém s ohřevem TUV.

Dále řídící jednotka obvykle obsahuje tzv. ekvitermní řízení topné vody, kdy v závislosti na venkovní teplotě se mění i teplota topné vody. U mnohých čerpadel je možnost kaskádového řízení, nabíjení bojleru TUV nebo bazénu. Rovněž jsou čerpadla s řídící jednotkou, která umí spolupracovat například se solárními systémy. Řídící jednotka se také stará o vestavěný bivalentní zdroj nebo externí bivalentní zdroj tepla.

Dnešní komunikační technika navíc umožňuje komunikovat s tepelným čerpadlem například pomocí SMS zpráv, nebo internetu.